Tài sản kỹ thuật số nằm trong kiểm soát

Đa chuỗi đa coin, quản lý một cửa, khóa riêng tự duy trì, an toàn

An toàn yên tâm, dễ sử dụng

App Store
QRCode of Download
QRCodeQuét mã trực tiếp tải về

Nhấp vào đây "Mở trong trình duyệt" tải imToken

Ví đa chuỗi,dễ sử dụng

  • Một bộ Mnemonic quản lý ví đa chuỗi, giã từ bản sao lưu phức tạp
  • Có sự khác biệt trong đa chuỗi, trải nghiệm thanh toán trơn tru
Biết thêm chi tiết

Trao đổi Token, nhanh chóng an toàn

  • Khóa riêng tự duy trì, không cần tin tưởng bên thứ ba cũng có thể hoàn tất thao tác
  • Hợp đồng thông minh khớp lệnh, giao dịch tức thì, hiệu quả và minh bạch
Biết thêm chi tiết

Khám phá các ứng dụng phân cấp

  • Môi trường trình duyệt DApp thân thiện, tạo hợp đồng thông minh trong tầm tay
  • Hoàn thiện tài liệu DApp SDK để giúp bạn tạo các ứng dụng mạnh mẽ
Biết thêm chi tiết

Đối tác sinh thái

ethereumzcashpolkdotcosmoseeaconsensysetherscan0xkyber

imKey đang được mở bán

Ví lạnh đầu tiên của bạn, an toàn và dễ sử dụng

Mua ngayBuy now